Zdravotní pojišťovny

V naší nemocnici je zdravotní péče plně hrazena zdravotními pojišťovnami. V současné době máme uzavřen smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami České republiky.

V rámci poskytované zdravotní péče se však může lišit rozsah nasmlouvané péče u každé pojišťovny, proto se prosím informujte na recepci nemocnice o druhu a rozsahu nasmlouvané péče Vaší pojišťovny. V případě, že Vaše pojišťovna nehradí v naší nemocnici určitý typ zákroku, jsme připraveni Vám úhradu s Vaší pojišťovnou individuálně dohodnout.

Samozřejmě jsme připraveni poskytnout zdravotní péči i samoplátcům, kteří nevyužívají zákonné zdravotní pojištění, příp. pokud daná péče vůbec zdravotním pojištěním hrazena není. V tomto případě je cena stanovena jako "all inclusive“, kdy je v ceně zahrnuto vše, co je s péčí spojeno (zejm. konzultace, vyšetření, ubytování, operace, anestezie, materiál, strava, léky, atp.).