Ambulance, recepce

Základní informace:
vedoucí lékař: MUDr. Petr Diviš, Ph.D.
staniční sestra: Dagmar Mikulicová
hlavní recepční: Olga Faronová
přímý kontakt: +420 532 149 333

Ambulance s recepcí se nacházejí v přízemí budovy A. Součástí ambulantního traktu je čekárna s občerstvením. Do všech ambulancí doporučujeme se objednat předem.

K ambulantnímu vyšetření u nás není třeba doporučení žádného lékaře – objednejte se k nám přímo s tím, co Vás trápí.

Ambulantní specializace bude rozšiřována v návaznosti na jednotlivé etapy projektu. Aktuální informace o ambulantním provozu najdete na těchto stránkách.

Orientační plán kliniky