Infrastruktura

Infrastruktura nemocnice
a) odborná: ambulance 9, operační sály 3, zákrokový sál 1
b) lůžková: 4 lůžková oddělení - 60 lůžek, JIP - 6 lůžek, DIP - 10 lůžek
c) diagnostická MRI, CT, SONO, RTG, laboratoř
d) dopravní: hlídané parkoviště – 50 parkovacích míst
e) doprovodná: rehabilitace, lékárna, Cafe bar

Orientační plán kliniky