Pracoviště RTG

Základní informace
Vedoucí lékař: prim. MUDr. Jan Křístek, Ph.D.
Pracovní doba: po–pá, 7.00–19.00

Pracoviště RTG

Naše pracoviště je vybaveno nejmodernějším skiagrafickým U ramenem s detektorem Canon, C ramenem Ziehm Vision R a mobilním rtg přístrojem. Samozřejmostí je digitalizace přístrojů a jejich napojení na elektronický systém PACS. Díky tomuto přístupu se např. zobrazují snímky přímo na LCD monitorech na operačních sálech nebo je možná dálková spolupráce s jinými pracovišti a přeposílání snímků elektronickou cestou.