Aktuality

 
Certifikace
 

SurGal Clinic je privátní chirurgická klinika, unikátní zdravotnické zařízení svého typu v České republice. Jejím hlavním cílem je poskytnout klientům špičkovou lékařskou a sesterskou péči pomocí nejmodernější techniky v příjemném prostředí.

SurGal Clinic je smluvním partnerem všech zdravotních pojišťoven v České republice, standardní zdravotní péče je tedy bezplatná, stejně jako hospitalizace ve standardních pokojích, ambulantní vyšetření, služby komplementu (CT, MRI apod.) a všechny ostatní služby v rámci pojištění.

Klinika je komplexním zdravotnickým zařízením, specializujícím se na elektivní výkony v oborech všeobecné chirurgie, miniinvazivní chirurgie, cévní chirurgie, plastické chirurgie, urologie, ortopedie, sportovní traumatologie atd. Ve stejném rozsahu je poskytována ambulantní péče, která je navíc doplněna o interní složku. Komplement nemocnice tvoří diagnostické centrum, jehož páteří je oddělení zobrazovacích metod v čele s MRI a CT vybavenými nejmodernější technikou 21. století, certifikované laboratorní pracoviště, oddělení sterilizace, lékárna v objektu atd.

Nedílnou součástí jsou specializovaná centra, která využívají více odbornosti (sportovní medicína, léčba bolesti zad apod.).

Důraz je kladen na vysokou odbornost jak lékařského, tak sesterského personálu. Klinika mimo svých kmenových lékařů spolupracuje se špičkovými odborníky z ČR i zahraničí. Kvalita zde není jen prázdným pojmem a podkladem pro certifikát, ale zásadním přístupovým mottem všech pracovníků. Organizace práce šetří pacientův čas, je snaha o zkrácení čekacích lhůt a všechny kapacity jsou maximálně provozně využívány. Management, lékaři, sestry a ostatní personál jsou zde jen pro Vás, klienty.

SurGal Clinic je rovněž připraven poskytnout péči mimo rámec pojištění za přímou úhradu (zahraniční pacient, nepojištěný pacient atd.)

Zcela zásadní novinkou a svým rozsahem unikátním projektem v ČR a významnou službou pro klienty je „SurGal GRAND CLASS“, který základní péči, poskytovanou v rámci pojištění, doplňuje o nadstandardní servis technického charakteru, a to za úhradu. Lze ho využít na přímé vyžádání klienta. Inspirací k realizaci byly soukromé kliniky ve Švýcarsku, Kanadě a USA. Týká se především nadstandardního ubytování hotelového typu (5 star), gastronomie, možnosti osobní asistence apod. Cílem je maximálně přiblížit tyto možnosti českým klientům. SurGal Clinic je připraven tímto systémem na vznik nadstandardního připojištění a další kroky v optimalizaci zdravotnictví v ČR.

"Vaše zdraví – Vaše volba"

 

MAGNETICKÁ REZONANCE

GALERIE UBYTOVÁNÍ